Etusivu Historiikki Yleistä Referenssit Yhteystiedot
Seuraavassa muutamia tyypillisiä toimeksiantoja:
1_px
- Teollisuuslaitos kokoaa projektiorganisaation, - Vanhan laitteiston ohjelmoitava logiikka on
joka käsittää yhden tai useamman suunnittelutoi-vioittunut, eikä varaosia ole enää saatavilla.
miston sekä asennusfirmoja ja valmistuttaa sittenVYR-plan on korvannut logiikan uudella ja
omaan käyttöönsä räätälöityjä tuotantolaitteita.muuntanut vanhat ohjelmat uuteen logiikkaan
VYR-plan on ollut mukana tällaisissa kokoonpa-sopiviksi.
noissa tekemässä ohjausjärjestelmien suunnit-
telua, logiikkaohjelmointia ja HMI suunnittelua.- VYR-plan on tehnyt alihankintasuunnittelua ko-
neita rakentaville yrityksille - sekä ohjelmointia
- Teollisuuslaitoksella on vanha tuotantolaite,että sähkösuunnittelua.
jonka mekaniikka on vielä kelvollista, mutta oh-
jausjärjestelmässä on alkanut esiintyä häiritse-
vissä määrin vikoja. VYR-plan on suunnitellut ja
valmistuttanut uuden ohjausjärjestelmän, sekä ot-
tanut laitteen uudelleen käyttöön.
Paluu____


Jos tulit hakukoneen kautta, saat kehykset tästä.